OSMTH Syd – Egino


Commanderiet Egino bildades 2011 och ansvarar för ordens verksamhet i södra Sverige, företrädesvis i Skåne men även angränsande län. Egin Eginos ursprung kan sökas kring Hamburg-Bremen, där han även vigdes till biskop. Egino kom sedan till Skåne omkring år 1060, inbjuden av den danske kungen Sven Estridsson som ville knyta kyrkan i Danmark närmare den tyska. Egino verkade främst som biskop i Dalby och i Lund.

Egino kom vara en idogt arbetande biskop för att omvända hedningarna i Blekinge och på Bornholm, och han räknas därefter som Blekinges apostel.

Commanderiet Egino fokuserar på att stödja kristna i nöd, att bevara våra kristna heliga platser och öka förståelsen och medvetenheten om de stora religionerna i världen: kristendom, judendom och islam.

Commanderiet Egino är ett av OSMTH Sveriges största Commanderier och vi är mycket aktiva.

 

© Copyright OSMTH - Designed by Pexeto