OSMTH Mitt – Sankt Erik


Commanderiet Sankt Erik bildades 2011 och ansvarar för ordens verksamhet i Stockholm och mellersta Sverige, norr om Göta Kanal och söder om Dalälven. Namnet Sankt Erik kommer av adelsmannen Erik Jedvardsson, eller Erik den Helige, som var kung i Sverige på 1150-talet. Han ledde det första korståget till Finland och arbetade för att förena riket under den kristna tron.

Sankt Erik är en bra representant för Commanderiet. Han anses vara en god kung som styrde sitt rike efter kristna värderingar och som arbetade för att skapa lagar och ordning i landet.

Commanderiet Sankt Erik fokuserar på att stödja kristna i nöd, att bevara våra kristna heliga platser och öka förståelsen och medvetenheten om de stora religionerna i världen: kristendom, judendom och islam.

För att nå våra mål har vi startat upp flera projekt, varav några är:

  • Ekumeniska kvällar med inbjudna talare, följt av diskussion. Vi träffas ett par gånger per år, ungefär en gång i kvartalet.
  • Renovera koster på Kreta. Många av klostren på Kreta är i stort behov av renovering, här har vi påbörjat en dialog där vi kan tillhandahålla renoveringsarbete och underhållsarbete.
  •  Ett Preceptorat som arbetar med kulturella och historiska frågor.

 

© Copyright OSMTH - Designed by Pexeto