Afganistan


Flera av våra medlemmar har tjänstgjort vid den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan. Det har därför känts naturligt att vi ska bidra med insamlingar för att stödja humanitära projekt i detta krigsdrabbade land.

Vår grundtanke med all vår insamlingsverksamhet är att 100 % av insamlade medel ska gå till mottagarna. Vår första insamling gick till FS18 och överlämnades till kontingentens pastor. Hon skrev sedan:

 

”Bästa Tempelriddare,

Donationen för F16 gick in den kassa som är det svenska förbandets HUM-kassa (humanitära kassa med frivilliga bidrag). Under våren drabbades områden i vår närhet och i vårt AOR av jordbävning så väl som översvämningar. Detta berättas det mycket lite om i svensk media. Vi använde en del pengar till att ordna med ”hygienpaket” till drabbade. Bl a anlitade vi en lokal tvåltillverkare att tillverka 2000 tvålar till dessa paket. Denna tvåltillverkare är i sin tur en projektdel av en organisation som utbildar kvinnor och barn att läsa och skriva, samt uppmuntra till ”small business” för kvinnor. Mot slutet av vår insats närvaro, gavs också bidrag till hygienpaket för fångarna i ett kvinnofängelse i Mazar-e-Sharif.

Jag vågar därför påstå att Tempelriddarordens generösa penninggåva gick till humanitär hjälpverksamhet bland människor drabbade av såväl naturens vrede som svår fattigdom. Till drabbade bybor, fängelsets fångar – till våra minsta systrar och bröder. Tillsammans och genom internationella och nationella organisationer kunde vi även distribuera mycket kläder och skor till drabbade byars invånare, genom de generösa klädpaket som skickades till oss och som medarbetare tog med sig.

Jag vill härmed om än sent, (mea culpa mea culpa), framföra mitt varmaste tack för den penningdonation som Tempelriddarna skänkte till det humanitära arbetet i Afghanistan, som n.b. inte är en del i vår uppgift, men en uppgift vi gärna vill göra och gör!

Med en önskan om en Välsignad jul och allt Gott inför det nya året 2011!

Vänliga hälsningar,

Katarina B, Chaplain FS18

vik. Kyrkoherde”

 

Vi har fått redovisat hur de insamlade pengarna som överlämnades i samband med att FS16 roterade ner till Afghanistan har använts:

 

”Till Tempelriddarorden O.S.M.T.H

Nu har FS16 lämnat över till FS17 vid den svenska kontingenten i Afghanistan. Det är därför hög tid att berätta hur vi använde de 10.000 kr, som vi fick från Tempelriddarorden för humanitär verksamhet.

Vi beslöt att pengarna skulle gå till ett barnhem i Sar-e Pol, den fattigaste av de fyra provinser, som det svenska PRT:t har ansvar för. Barnhemmet har erbjudit barnen husrum, mat och skolundervisning. Det hade visat sig att barnhemmet, som har haft hand om över 100 föräldralösa barn, var stängt under den kallaste perioden under vintern, eftersom det inte fanns pengar till ved och mat. Genom bidrag kunde barnhemmet öppna igen och skolundervisningen fortsätta.

Projektet har letts av CIMIC-sektionen. PO:t i Sar-e Pol har tagit en titt på budgeten och bokföringen för barnhemmet och därefter betalat ut månatligt stöd. Bränsle i form av spillvirke och ved kördes upp från den svenska campen. Jag besökte själv barnhemmet då det var stängt och kallt och lärarinnorna höll på med viss fortbildning i dari, engelska och matematik.

Barnen är framtiden – skolgång och utbildning är vägen mot en bättre framtid för Afghanistan. Detta var något som ofta framhölls bland oss svenskar och inom ISAF – och många i världen håller med om det.

Vi vid FS16 vill tacka för förtroendet att få förmedla den penningsumma, som er Orden ville ge till det arbetet! Jag bifogar ett par bilder från mitt besök vid barnhemmet och ett foto som visar PO-chefen Mj P.L. som överräcker ett bidrag till föreståndarinnan.

Med hälsningar,

Mona L

Pastor FS16″

© Copyright OSMTH - Designed by Pexeto