Historia


Historia

Tempelriddarnas historia tar sin början efter det första korståget. År 1099 efter Kristus hade korsfararna intagit Jerusalem, men det heliga landet var fortfarande ganska osäkert för pilgrimer. Många pilgrimer rånades och dödades under resan till det heliga landet och under resan mellan de olika heliga platserna, så det fanns behov av väpnade styrkor som kunde agera som ledsagare och även som bankirer.

Omkring år 1119 startade bland annat Hugues De Payens, tillsammans med några andra veteraner från det första korståget, Tempelriddarorden. Syftet med den ursprungliga orden var att skydda pilgrimer från stråtrövare. 1128 blev orden en officiell riddarorden efter ett beslut av påven.

I takt med att konflikten i det heliga landet intensifierades så kom ordens verksamhet ganska snabbt att skifta fokus till att handla mest om försvaret av det heliga landet i sig, även om man fortfarande deltog i skyddet av pilgrimer.

Tempelriddarna, tillsammans med riddarbröder i Johanniterorden och Tyska orden, hörde till de främsta av de kristna krigarna i det heliga landet. 1177 deltog orden i och hade stor del i den stora kristna segern i slaget vid Mont Gisard.

De kristna i det heliga landet, inklusive Tempelriddarna, stred en allt ojämnare kamp. 1189 förlorades Jerusalem, och under åren som följde förlorades mer och mer mark. 1291 föll Acre, en av de sista kristna städerna i det heliga landet.

Orden tog med sig mycket av lärdomarna från judar, muslimer och andra kristna hem till Europa. Kunskaper om filosofi, vetenskap, språk, med mera. Genom ordens säten i Västeuropa spreds också kunskaperna vidare.  Tempelriddarna utvecklade också en avancerad transport, bank, och handelsverksamhet.

1307 arresterade ordens stormästare av den franske kungen, Filip den sköne. Anledningarna tros främst ha handlat om pengar, Frankrike var fattigt och Tempelriddarorden hade stora ägor. Anklagelser om kätteri och avgudadyrkan riktades mot orden som ett sätt att ta dessa medel. Tempelriddarordens sista stormästare, Jacques De Molay, brändes på bål 1314.

Alla Tempelriddare kunde inte arresteras, och ordens skatter och flotta undkom också. Genom åren har många rykten och legender funnits kring om att Tempelriddarorden överlevde. Mer om ordens historia kan du läsa här.

Den moderna orden, Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani, eller the Sovereign Military Order of the Temple of Jerusalem, startades i Frankrike 1805. Samma principer och värderingar som den ursprungliga riddarorden vilade på, var vägledande.

© Copyright OSMTH - Designed by Pexeto