Vad vi gör


 

Tempelriddarna arbetar med humanitär verksamhet

Tempelriddarna finns representerade vid FN som en NGO, d v s Non Governmental Organisation och har en lång tradition av humanitär verksamhet. Vi är en organisation i tillväxt. Vårt ordenssällskap kännetecknas av ödmjukhet, givmildhet och engagemang för de svaga i världen och för de kristna i det heliga landet. Vårt ordenssällskap är helt demokratiskt uppbyggt och vi förespråkar mångfald.  Vi genomför riktiga och goda aktiviteter, som främjar vårt ordenssällskaps syfte.

 

För oss är fredsfrämjande och förståelseskapande det centrala i vårt arbete

Vi arbetar fredsfrämjande och arbetar med olika projekt för att minska oron i världen. I Sverige arbetar vi främst med att stödja den svenska Afghankontingentens civilmilitära verksamhet samt sprida budskap kring barnsoldater.

 

Organisation

OSMTH Sverige är sedan 20 mars 2013 ett Storpriorat och officiellt heter vi OSMTH Grand Priory of the Kingdom of Sweden. I Sverige är vi organiserade i tre Commanderier – Sankt Olof, Sankt Erik och Egino. All vår verksamhet utförs i Commanderierna. Sankt Olofs upptagningsområde är framför allt Dalarna, Sankt Erik har upptagningsområde Stockholm med omnejd och Egino har Skåne och södra Sverige som bas. Se mer under respektive Commanderie.

 

 

© Copyright OSMTH - Designed by Pexeto